داغ هجران (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

 Image result for ‫لاله‬‎

ای بهاران داغ هجران سخت سخت

                             ریخت از پایه فکندم تاج و تخت

اشک هایم را خرید و دل نداد

                          بی بها دل داد و دیگر رفت و رفت

بنده ام ؛گوشه نشینم منتظر

                              بسته از کوی وجودم یار رخت

من کجا و او کجا بیمار عشق

                      گشته ام ؛ گشته ز من آن روی بخت

دوستان فریادرس کو وای من

                   مانده ام …………………درخت

                                                  ( گلشنا )

بنده ی عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

آن نگاهی که مرا شهره وپاینده نمود

                       عاجزم کرد ه به درگاه گدا بنده نمود 

آنکه با رمز نگاهی منو زنجیر کشید

                     دید من بنده ی عشقم لبکی خنده نمود

من اگر بنده ی عشقم تو چرا توبه کنی

                    بارها توبه شکستم  منو شرمنده  نمود

منت عشق فقط عاشق دیوانه کشید

                گرچه در روضه رقیبان همه بازنده  نمود

                                                    (گلشتا)

چشم خمار (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

هراسم از نگاه چشم مست است

               که امشب چشم ساقی می پرست است

چنان آلوده  ی چشم خمارم

                   ندانستم که ساقی چیره دست است

بخوان ساقی مرا مشتاق می کن

                   دلم امشب به میخانه به بست است

اگر مجنون شدم بر من ننالید

               به می سیراب کن وین از الست است

رهایم (گلشنا) در زیر پایش

                      مرا اقبال اول هرچه هست است

                                                                                        (گلشنا)

دل سوخته (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

نیمه شعبان صراط جنت است
شربت وشهد بساط جنت است
(گلشنا)

شبانه ذورق من غرق آب است

                           هوای ساحل ودریا خراب است

جدایی آتشی سوزان بپا کرد

                       نرنجان سوخته این دل ثواب است

حکایت حاکی از عشق وجنون باد    

                           دل بیچاره ی عاشق کباب است

زساحل فاصله اشکم در آورد

                          تو گفتی آرزوهایم سراب است ؟

نگودیوانه ام کردی به دریا

                    همین باران که بینی اشک ناب است

به چشمم اشک ودل هم پرزخون شد

                   تو اشکات (گلشنا)رنگ شراب است

                                               (گلشنا)

دلربا (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

سلام تبریک……………

رهبر آزادگان حسین است

                  منجی دین و قرآن حسین است

دین پرچمین اوجالدان حسین دور

                 یزیدی تخدن سالان حسین دور

                                                 (گلشنا)

 

بل هوس درحیطه ی دل خود نمایی میکند

                 عاشق دیوانه چون نی بی نوایی می کند

ای دل غم دیده بنگرسیلی ازغمها هنوز

                    بر دل خونین عاشق پاگشایی می کند

حیف دل؛ در این بهارکم بهایی دل بری

                   میخرد دل؛ میبرد دل؛ دلربایی می کند

آن که دم دردم سراغم می گرفتی بی بدل

                    رفته تنهایم زتنها؛ بی وفایی می کند

                                             ( گلشنا )

سوختم (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

ولادت مولا علی(ع)اسوه عدالت امیر شجاعت

و روز پدر مبارک

عشق را از دیر باز آموختم

                   سوختن را دیدم بودم سوختم

 من به سودای تو شب ها تا سحر

                  سوختم غم روی غم اندوختم

عشق دبدار تو تنها مانده ام

                    دیده بر درگاه گاهت دوختم

 صورت خودسرخ کردم غم مخور

               گرچه ازدل شعله وار افروختم

 گشته گر پروانه خاکستر نشین

              (گلشنا) من  از درونم سوختم

                                        (گلشنا)  

 

نیه پروانه بو شمع ئین باشینا چوخ دولانیر

 شمع یاناندا نیه پروانه ده شمع ئیله یانیر

 یانماق عالمده اگر یاخچیدی یاندیر منی ده

 باشیوا من دولانیم اوت لا دولاندیر منی ده

                                       (گلشنا)

 

عاشق (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخاته

نگارا از من عاشق چه  خواهی  امتحانم کن

               سوا دار این دل مجنون نه اینم کن نه آنم کن

نخوان نا خوانده ام امضاء نما پرونده ام یارا

                     که دردم با نگاهی چاره میگردد همانم کن                                

نمی ترسی که آهم دامنت  گیرد دلم خون شد

                    به تار گیسویت دارم بزن آتش به جانم کن                                

هزاران وعده دروصل  وصالت  با دلم کردم

                      بیا بالین بیمارت زمین گیرم جوانم کن

تو سالاری به ملک خود منم با عشق تو زنده

               بخوان تا بنده ی عشقت شوم بی آشیانم کن

 

                                                      (گلشنا)

خلوت شب (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

نصف شب آئین ذکرت خلوت شب را شکست

               مست مجنون تو بودم  رکن منسب را شکست

بی توبودم با تو گشتم بی خبر چشمم گریست

                   فرض ترسیم  جمالت خجلت لب را شکست

حرف هایم غنچه کرد و کلمه هایم  شد دعا

                خواب بودم پرده ی بین من ورب را شکست

خواب غفلت همچوپروانه پرید وگشت وشد

                 ناگهان  نادی  مهار بست مرکب را شکست

( گلشنا ) از حرف هایت سر ؛ بلندا می رود

             شعرتوچون گوهری سانسورمطلب را شکست

                                                       ( گلشنا )

عید نوروز است دل را پاک ساز

                                صفره دل را نمودن بازِ باز

عید را الفت بهاء بهتر است

                                می شود دلهای عالم دلنواز

                                                   (گلشنا)

بایرام گلدی یانیش اولسا بایرام دی

                گوروش اوپوش تانیش اولسا بایرام دی

گلین آتاق کودورتین داشی نی

                    ایل دونوری باریش اولسا بایرام دی

                                                  (گلشنا)

بوی باران (گلشنا احمدزاده بندر شرفخانه

 بوی باران

نم نمک از چشمه ی چشمان تو

                         مژده ای از بوی باران می رسد

 ابر چشمانت که باریدن گرفت

                         عاشق دل داده را جان می رسد

قطره ی غلطان روی گونه ها

                         تشنه ای را آب نیسان می رسد

درد بی درمان عاشق لحظه ای

                          از نگاه تو به درمان می رسد

(گلشنا) تو عاشقی لفظ کلام

                        خاطرم نا گفته اینسان می رسد

                                           (گلشنا)

دلداده (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

شبی  پیمانه ای می نوش کردم

دل و  دلداه  را  آغوش  کردم

شبی پیمانه ای می دست من بود

نمی دانم کجا  کی دست من بود

شبی پیمانه ای می خنده می کرد

به کنج خانه ای می خنده میکرد

شبی پیمانه و می  ناگران  بود

دل و میخانه و نی ناگران  بود

شبی پیمانه و می را سخن بود

سخن ازساقی شیرین سخن یود

شبی پیمانه ای می  سر کشیدم

 ندیده  عشق  ساقی  پر کشیدم

                        (گلشنا)