بایگانی برای اسفند , ۱۳۹۴

صبور (مهدا)

 Image result for ‫خانواده‬‎

با همسران وفرزندان مهربان باشید

از کارهای ناپسند دوری کنبد

نیکوکار باشید ونیکی کنید

صبور باشید و صبر کنید

از نعمات بهره مند شوید

خلق نکو دارید پسندیده است

                  (مهدا)