بایگانی برای دی , ۱۳۹۴

بهار عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

Image result for طبیعت‎

تو گفتی هر چه دارم از تو دارم 

وجودم بودنم عشقم بهارم

تو هستی تا تو هستی می توانم

چرا چون بی تو من مست خمارم

به گریه دستهایم خیس اشک است

دلم رنگین واز آهنگ غمها

چنان بشکسته از آلام عشقت

هزاران قطعه در راهت گذارم

                       (گلشنا)