بایگانی برای مهر , ۱۳۹۴

داغ هجران (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

 Image result for ‫لاله‬‎

ای بهاران داغ هجران سخت سخت

                             ریخت از پایه فکندم تاج و تخت

اشک هایم را خرید و دل نداد

                          بی بها دل داد و دیگر رفت و رفت

بنده ام ؛گوشه نشینم منتظر

                              بسته از کوی وجودم یار رخت

من کجا و او کجا بیمار عشق

                      گشته ام ؛ گشته ز من آن روی بخت

دوستان فریادرس کو وای من

                   مانده ام …………………درخت

                                                  ( گلشنا )