بایگانی برای اردیبهشت , ۱۳۹۴

سوختم (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

ولادت مولا علی(ع)اسوه عدالت امیر شجاعت

و روز پدر مبارک

عشق را از دیر باز آموختم

                   سوختن را دیدم بودم سوختم

 من به سودای تو شب ها تا سحر

                  سوختم غم روی غم اندوختم

عشق دبدار تو تنها مانده ام

                    دیده بر درگاه گاهت دوختم

 صورت خودسرخ کردم غم مخور

               گرچه ازدل شعله وار افروختم

 گشته گر پروانه خاکستر نشین

              (گلشنا) من  از درونم سوختم

                                        (گلشنا)  

 

نیه پروانه بو شمع ئین باشینا چوخ دولانیر

 شمع یاناندا نیه پروانه ده شمع ئیله یانیر

 یانماق عالمده اگر یاخچیدی یاندیر منی ده

 باشیوا من دولانیم اوت لا دولاندیر منی ده

                                       (گلشنا)

 

عاشق (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخاته

نگارا از من عاشق چه  خواهی  امتحانم کن

               سوا دار این دل مجنون نه اینم کن نه آنم کن

نخوان نا خوانده ام امضاء نما پرونده ام یارا

                     که دردم با نگاهی چاره میگردد همانم کن                                

نمی ترسی که آهم دامنت  گیرد دلم خون شد

                    به تار گیسویت دارم بزن آتش به جانم کن                                

هزاران وعده دروصل  وصالت  با دلم کردم

                      بیا بالین بیمارت زمین گیرم جوانم کن

تو سالاری به ملک خود منم با عشق تو زنده

               بخوان تا بنده ی عشقت شوم بی آشیانم کن

 

                                                      (گلشنا)