بایگانی برای دی , ۱۳۹۳

سایه ی ماه (گلشنا) احمدزاده بندرشزفخانه

 

 سالها از پی تو سایه ی ماه آمده ام

                                   خلوت کوی به کوی بهر نگاه آمده ام

گیسوانت را صبا ناز و نوازش می نمود

                              خوش به حالش با صبا دنج  پگاه آمده ام

لب به لب با اندلیبان بهاری همصدا

                                شعر دامغانی به دستگاه سه گاه آمده ام

چشمهایم انتظار دید ن چشمان تو

                                       روبرو بی اختیار اثنای راه آمده ام

تیرعشق ازتو دل خونین زمن ای مه لقا

                                       دست من دامان تو بهر پناه آمده ام

اینکه می بینی به چشمانم ملال عشق توست

                                          با امید مهر  با  درس اله آمده ام

                                                                (گلشنا)

بهاء عشق(گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

مرا رنجور و نالان کرده رفتی

                                    بهانه از بهاء آورده رفتی

نشستم بی خبر پای بهانه

                              توهم گشتی چومن آزرده رفتی

جوابش ده جواب من درآید

                                 شنیدی قصه ام پردرده رفتی

نجاتم ده که بی درمان ثوابم

                             سخن راندی ز دل بی پرده رفتی

کنون من ماندم و انبوه غم ها

                                  نهال عشق را پرورده رفتی

بخوانی (گلشنا)آنرا بخواند

                                  اسیر تو شدم  نا برده رفتی

                                                (گلشنا)

 

 

سراب (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

اگر روزی جهان را  بی نهایت   آب گیرد                       

اگر دل های  عالم  را همه   خوناب گیرد                       

اگر شب ها ی  یلدایی  همه  مهتاب گیرد

اگر خورشید عالم  را دما دم  خواب گیرد

اگرمشرق سحرگاهان همه سرخاب گیرد

اگرماه و زمین از جای خود پرتاب  گیرد

اگرانسان رسد جایی که  فتح الباب گیرد

اگر انسان هزاران   شهرت و القاب گیرد

جهان بی تو برای من سراب است

                         ( گلشنا )