بایگانی برای آبان , ۱۳۹۳

رهبرآزادگان حسین (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 یا حسین

 

درخت و سبزه و گل ناله دارد

هزاروسنج و بلبل ناله دارد

محرم آمده ماه عزا شد

همه دلداده و دل ناله دارد

(گلشنا)

حسینه داغلار آغلار داشلار آغلار

حسینه نیزه لرده باشلار آغلار

حسینون نهضتی یاده دوشنده

باجیلار سهلیدور قارداشلار آغلار

                          (گلشنا)

تقدیر

از تمام دوستانی که به اینجانب (گلشنا)عنایت وافر دارند ودرسایت

(گلشنا) حضور می یابند واظهار نظرمی کنند تشکر می کنم وموفقیت

تمام دوستان عزیزو وفادار را آرزومند هستم  . یا حسین

.

 

صفره دل (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

در دایره ی راز تو دلرنجه فتادم

ماندم نگران صفره ی دل را نگشادم

بیگانه سخن از دل بیچاره ما گفت

جان دادم وسرّ تو به بیگانه ندادم

                       (گلشنا)

بولبول گوله باغلیدی گوزل گول سنه باغلی

قوربان سنه من ده سنه گول باغلامیشم گلشنه باغلی

                                    (گلشنا)