بایگانی برای اردیبهشت , ۱۳۹۳

ترنم عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

اعیاد شعبانیه مبارک

یا مهدی

من مست می آلودوپریشان تو هستم

مستم که به دیدار تو مستانه نشستم

گر لایقم این دست خطا کار که شاید

دست من و دامان تو دامان تو دستم

 یک لحظه اگر……………………….                            

                                 (گلشنا)

ماه شعبان آمده در آسمان غوغا کند

عید  شعبانیه را  دلداد گان  برپا کند

یا ابوالفضل یاحسین یامهدی؛یا سجادما

هردل ودلداده  را  اعیادتان  شیدا  کند

                              (گلشنا)

 دلا خوبان ز مبعث یاد کردند

کلام  اقره  را  فریاد  کردند

محمد را رسول الله خواندند

محمد را خدا را شاد کردند

                    (گلشنا)

تال بندرشرفخانه

 باغ دل

وای من این باغبان خیلی شکایت می کند

                      از گل  و بلبل  گلایه   بی نهایت  می کند

روز وشب کواز بهای عطرگل دم می زند

                     عطر گل را قیمت  از عطارغایت می کند

بی خبر ازارزش گل دل به  قیچی می زند

                   ماجرای  باغ وگل را  وین  کفایت می کند

بلبل   نالان  به  سر فریاد و  واویلا   دهد

                  ازخزان وصرصروحرمان حکایت می کند

خوب وبد را نیک بیند عاشق مجنون صفت

                 شاعر  گمگشته  اظهار  رضایت   می کند

عشق را درمدحت گل بارها بسروده اند

                   (گلشنا) شعر تو را  افلاک  آیت می کند

                                                                        (گلشنا)

همه از عشق ترنم زدل خویش کنند

               که سرای دل خود کلبه درویش کنند

هرکسی قصهّ خودهرچه دلش خواست نوشت

             (گلشنا) قصه ی ما اینهمه تفتیش کنند

                                                                                  (گلشنا)      

جلد چهارم کتابهای چاپ شده گلشنا ترنم عشق

 

امید (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

 

 

ناله از دل های پاک و خسته برخیزد یقین

                       اشک ها ازچشم های ناگران ریزد یقین

نا له ها و اشکها ازقید جانها می رهند

                   خشم جانان را همین عنوان برانگیزد یقین

                                                                 (گلشنا)

روز پدر مبارک

بی نام علی سطر هویت خا لیست

با نام علی اصل هویت عا لیست

درهردو جهان پیرو او می باشم

بی عشق علی هویتم جنجا لیست

                       (گلشنا)

روز پدر مبارک