بایگانی برای اردیبهشت , ۱۳۹۳

راز فردا (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

من به هوای روی تو       آمده ام  به  کوی تو

بی تو بگو کجا  روم       می گذرم ز سوی تو

                                                   (گلشنا)

 

 

از کوه و دشت و صحرا دریا خبر ندارد

                        از برف و خوفِ طوفان سرما خبر ندارد

هرکس به دارِدنیا سرگرم کارخویش است

                    از خشمِ آفتابِ  فردا  خبر  ندارد

                                  (گلشنا)

اشک گل (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

    یا زهرا     میلاد حضرت زهرا وروز زن مبارک

و اینهم یکی از کارهای هنری (استاد گلشنا)

 

(فیلم کوتاه هوار ) همین را درگوگل بنویسید وفیلم را ببیند

ونظر دهید وبزودی منتظر( فیلم کوتاه دنیا پشتمه )   باشید

               ( فیلم کوتاه هوار به کارگردانی  عارف)

آمدم گل گویم از گل بشنوم

                    لیک دیدم باغبان افسرده بود

گل به گریه شعربودن در غزل

                      بازبان بی زبانی  می سرود

آمدی دیر آمدی پژمرده ام

                 باد صرصر تند و تیز آمد فرود

باد بود اما چه بادی سردِ سرد

             ناله های خشک را می زد به رود

خواب بودم خواب از چشمم پرید

              روزگارم تلخ شد در دم چه  زود

گلرخم  در پای  دیوار گِلی

                     درکنار برگ گل افتاده بود

عاشقی از روبرویم می گذشت

                 دید وبوئید وبه ناله لب گشود

(گلشنا ) دریاب گل ها می پرند

                می پرد ازدست دارک تاروپود

                                          (گلشنا)

مدارا (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

 

  اساتید مهمانِ استاد گلشنا با حضور هادی شهریار فرزند محبوب استاد شهریار

                          (  استاد شیدا و استاد ناظر .و….)