بایگانی برای موضوع ‘ خاطرات ’

بندر شرفخانه گلشنا (صدایم کن)

صدایم کن صدایم کن

ولی آهسته آهسته

دلم می لرزد و عاشق

چو مرغ عشق پر بسته

ببین اشک روانم را

روان چون عاشق خسته

صدایم کن

که محتاجم  تو می دانی

صدایم در گلوچون تار بشکسته

برایم هنگ غم دارد

            (گلشنا)

بندر شرفخانه گلشنا (پاکان)

Image result for دریا‎

قضاوت ناعادلانه ظلم است

درآن شجاع وپاک باشید ودانا

عدالت را غیر آن ننمایانید

همدیگر را گمراه نکنید

دادگستر باشید و از حق جانبداری کنید            

همانا عادل باشید

خدا ناظر بر افکار و اعمال شماست

تحت تاثیر هراس وعاطفه قرار نگیرید

برای خود ودیگران یکسان بیندیشید

                                 ( مهداء)

بندرشرفخانه گلشنا ( پاکان )

Image result for ‫خانواده‬‎

شاد باشید وهمدیگر را شاد کنید

تقرب شادی و محبت صادقانه بخدا

تقرب بخشش در راه خدا بخدا است

سهمی از شادیها را بدیگران هدیه کنید

 کودکان سهمشان بیشتر است

عوامل شادی  با وقار پسندیده است

 برای خشنودی و رضایت خدا پسندیده تر است

شادیها و غمها دست خدا است

                                               (  مهداء)

بندر شرفخانه (گلشنا) غوغا

این بهاران همه از عاشق تمنا میکنند

               چشمها از اشک حیرت همچو دریا میکنند

می زند گلها جوانه خاک زیبا میشود

                 کوه را سرسبز وپرگل تا به فردا میکنند

عاشق دیوانه می چیند زگلها دسته گل

             صفره ی دل را همانا همچو صحرا میکنند

میرسد از کوه ودریا بی تومن در مانده ام

              این رقیبان بی خبر از عشق حاشا میکنند

یا دعا کن سوی تو افتد گذارم ای صنم

              یا بگو کو (گلشنا) درعشق غوغا میکند

                                                                                            (گلشنا)

بندر شرفخانه احمدزاده (گلشنا) سال نو مبارک

Image result for عید نوروز 95‎

بنام خداوند یگانه بی همتا

سال نو مبارک تقدیم به تمام عزیزانیکه درسال

۱۳۹۴ به اینجانب عنایت وافر داشتند امیددارم

که در سال ۱۳۹۵ به تمام آرزوهای معقول خود

نایل آیند باتشکر  (گلشنا)

تازا ایل دونومونی تامام دوسلارا کی منه

 مین اوچ یوزدوقسان دوردون ایلینده

باشقا عنایت لری واریمیش ومن چوخلی

فایدالاندیم تبریک ائدیرم

آرزیلاییرام  تامام ایستک لرینه 

 ناییل اولوبان باش اوجا یاشییالار

تشککورلر   (گلشنا)

از عشق چه می دانی

 Image result for ‫عید نوروز 95‬‎

از عشق چه می دانی

من هم که نمی دانم

من تا رخ او دیدم

گل از رخ او چیدم

یک حال دگر دارم

نه خواب و نه بیدارم

یک جور دگر هستم

دل دادم ودل بستم

هر لحظه دلم پراز آشوب وهراسانی ست

مجنون شده ام گویا نا گفته غزلخوانی ست

عاقل شده ام بس که دیوانه ی او بودم

………………..

                                   (گلشنا)

صبور (مهدا)

 Image result for ‫خانواده‬‎

با همسران وفرزندان مهربان باشید

از کارهای ناپسند دوری کنبد

نیکوکار باشید ونیکی کنید

صبور باشید و صبر کنید

از نعمات بهره مند شوید

خلق نکو دارید پسندیده است

                  (مهدا)

بهار عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

Image result for طبیعت‎

تو گفتی هر چه دارم از تو دارم 

وجودم بودنم عشقم بهارم

تو هستی تا تو هستی می توانم

چرا چون بی تو من مست خمارم

به گریه دستهایم خیس اشک است

دلم رنگین واز آهنگ غمها

چنان بشکسته از آلام عشقت

هزاران قطعه در راهت گذارم

                       (گلشنا)

کجایی (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

Image result for ‫طبیعت ایران‬‎

تو گفتی پای من جان می سپاری  

                     به زخم دل تو مرحم می گذاری

تو می گفتی مرا چون می پرستی

                    به شب ها خواب وآرامش نداری

دعایم کرده بودی ار بخوابم

                     تومی گفتی به رویایم  می آیی

کنون در انتظارت مست گریان

                         شمارم لحظه ها را تا در آیی

بخوان ای ( گلشنا ) این نغمه دل

                          کجایی تو کجایی تو کجایی

                                                                             ( گلشنا )

داغ هجران (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

 Image result for ‫لاله‬‎

ای بهاران داغ هجران سخت سخت

                             ریخت از پایه فکندم تاج و تخت

اشک هایم را خرید و دل نداد

                          بی بها دل داد و دیگر رفت و رفت

بنده ام ؛گوشه نشینم منتظر

                              بسته از کوی وجودم یار رخت

من کجا و او کجا بیمار عشق

                      گشته ام ؛ گشته ز من آن روی بخت

دوستان فریادرس کو وای من

                   مانده ام …………………درخت

                                                  ( گلشنا )